inranista|اینران ایستا


موتورهای الکتريکي

تعداد بازدید: 275 | تاریخ انتشار : ۴/اردیبهشت/۹۸


 

امروزه موتورهايي كه براي كار با منبع يكفاز طرح مي شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهاي تجارتي و غيره بطور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند .
موتورهاي كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوريكه پيشرفت محصولات جديد سازندگان سفينه هاي فضائي ، هواپيماها ، ماشينهاي تجارتي ، ماشين هاي ابزار و غيره در سايه طرح موتورهاي با قدرت كسر اسب بخار امكان پذير مي باشد.
چون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسيار گوناگون است صنعت توليد موتور در زمينه انواع چنين موتورهائي تكامل پيدا كرده بطوريكه براي هر زمينه اي طرحي موجود است.

موتورهاي يكفاز را ميتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازيشان تقسيم بندي كرد

1- موتورهاي القاء- القاء يكفاز انشعابي- القاء يكفاز انشعابي خازني- با قطب چاكدار
2- موتورهاي ريپولسيون ( موتورهاي القائي )
3- موتورهاي سري جريان متناوب
4- موتورهاي سنكرون بدون تحريك

در اين مجموعه سعي بر اين شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهاي يكفاز تا حد نياز دانشجويان كارداني مورد بررسي قرار گيرد.

 

انواع موتورها با خازن راه انداز

 

بعضي انواع مهم اين موتور ها در زير شرح داده مي شود.  

1- موتور تك ولتاژ قابل تغيير جهت گردش از خارج
در اين موتور 4سر براي معكوس كردن موتور از خارج لازم است سيم پيچي راه اندازي با خازن الكتروليتي و كليد گريز از مركز سري مي باشد جهت گردش موتور را مي توان بسادگي با تعويض سرهاي سيم پيچي راه اندازي نسبت به سرهاي سيم پيچي اصلي معكوس كرد.

2- موتور تك ولتاژ بدون تعويض جهت گردش
در اين حالت سرهاي سيم پيچي راه اندازي در داخل به سرهاي سيم پيچي اصلي وصل است در نتيجه اين موتورها دو سر خروجي دارد . جهت گردش اين موتور را نمي توان عوض كرد مگر اينكه موتور را باز كرده و سرهاي سيم پيچي راه اندازي را معكوس نمود.

3- موتور تك ولتاژ با تغيير جهت گردش و ترموستات
بيشتر موتورها با وسيله اي بنام ترموستات مجهز شده اند كه موتور را در مقابل بار زياد حرارت زياد و اتصال كوتاه حفاظت مي كند ترموستات از يك عنصر بي متال (دو فلزي) ساخته شده كه بطور سري با موتور بسته شده و اغلب در خارج موتور نصب شده است .

 

موتور تك ولتاژ بدون تغيير جهت گردش با كليد مغناطيسي

اين موتورها عموماً در يخچال هايي كه امكان كاربرد كليد گريز از مركز نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد. مدار آن مانند شكل 6 است چون معمولاً فقط به يك جهت گردش نياز هست اين موتورها براي معكوس شدن وصل نشده اند.
يكي از معايب موتور با خازن راه انداز با كليد مغناطيسي اينست كه امكان دارد در اضافه باركم اهرم كليد مغناطيسي عمل كند و سيم پيچي راه اندازي را به منبع وصل كند چون اين سيم پيچ براي كار كوتاه مدت طرح شده (براي 3 ثانيه يا كمتر) ميسوزد.

 

موتور دو دور با دو خازن :

طبق شكل 24 اين موتور دو سيم پيچي اصلي دو سيم پيچي راه اندازي و دو خازن دارد . يك خازن براي كار با سرعت زياد و ديگري براي كار با سرعت كم بكار ميرود . يك كليد گريز از مركز دو طرفه s براي قطع سيم پيچي راه اندازي بكاررفته است .
6- موتور خازني :
اين موتور مشابه موتور با خازن راه انداز است با اين تفاوت كه سيم پيچي راه اندازي و خازن هميشه در مدار باقي مي ماند . مزاياي باقي ماندن خازن بطور دائم در مدار عباتند از :
1-    اصلاح ظرفيت اضافه بار موتور
2-    بالا رفتن ضريب توان
3-    بالارفتن راندامان
4-    آراسته شدن كار موتور
بطوريكه براي وسائل مورد استفاده در ادارات و آزمايشگاه ها مطلوب مي باشد بعضي از اين موتور ها كه با يك مقدار ظرفيت خازن راه اندازي شده و كار مي كنند بنام موتورهاي خازني تك مقدار موسومند . بعضي ديگر كه توسط خازني با ظرفيت زياد راه اندازي شده و با خازن كم ظرفيتي كار مي كنند بنام موتورهاي خازني دو مقدار معروفند .

 

موتور خازني تك مقدار

اين موتور داراي يك سيم پيچي اصلي و يك سيم پيچي راه اندازي است كه طبق شكل 25 با خازن سري شده است . چون خازن بطور دائمي در مدار باقي ميماند ، اين موتور القاء يكفاز انشعابي خازني بوده و عملاً مانند يك موتور دو فاز نا متعادل كار ميكند . مانند حالت موتور با خازن راه انداز احتياجي به كليد گريز از مركز نيست . چون يك خازن براي راه اندازي و حالت كار مورد استفاده قرار گرفته واضح است كه بهترين شرايط راه اندازي و حالت كار بدست نخواهد آمد زيرا مقدار ظرفيت خازن بايستي مدار متوسطي بين ظرفيت لازم براي راه اندازي و بهترين ظرفيت براي حالت كار باشد . عموماً خازنهاي با ظرفيت   2 تا  20 بكار ميرود واز خازنهاي روغني و عايق پيرانول كاغذي گرانتر بوده زيرا بايد بطور مداوم كار كنند . اگر ظرفيت خازن كوچك باشد كوپل راه اندازي كم  است كه حدود 50 تا 100 درصد كوپل نامي ميباشد.

 

موتور خازني دو مقدار ( دو خازني )

اين موتور توسط خازني با ظرفيت زياد سري با سيم پيچي راه اندازي راه مي افتد و كوپل راه اندازيش بالاست . در حالت كار خازن با ظرفيت كمتري توسط كليد گريز از مركزر جايگزين خازن اول ميگردد هر دو سيم پيچي اصلي و راه اندازي در مدار باقي ميمانند .
دو خازن ( دو ظرفيت ) را ميتوان بصورت زير بدست آورد :
1- با استفاده از دو خازن موازي در لحظه راه اندازي كه بعداً يكي از انها از مدار خارج مي شود . شكل 28
2- با استفاده از يك اتو ترانسفورماتور افزاينده در ارتباط با يك خازن بطوريكه ظرفيت موثر در لحظه راه اندازي افزايش مييابد .

 

موتورهاي يكفاز با قطب چاكدار :

در اين موتورها اختلاف فاز لازم ( جهت توليد ميدان دورار ) توسط القاء توليد
مي شود . استاتور اين موتور ها با قطب بر جسته بوده و رتورشان از نوع قفس سنجابي است .

 

ساختمان موتور ريپوليسيون(دفعي)

اجزائ ساختمان اين موتور عبارت است از
1- يك سيم پيچ استاتور توزيع شده از نوع قطب صاف كه در شيارهاي يكنواخت استاتور پيچيده شده است. (مانند موتور القاء يك فاز انشعابي) استاتور عموماً براي 4 ، 6 يا 8 قطب پيچيده مي شود.
2- يك رتور (از نوع شياردار) داراي سيم پيچي توزيع شده (درهم يا موجي) كه به كموتاتور وصل شده است رتور عيناً مانند آرميچر ماشين جريان مستقيم مي باشد.
3- يك كموتاتور كه ممكن است بدو نوع ساخته شود : كموتاتور محوري با تيغه هاي موازي محور يا كموتاتور شعاعي يا عمودي با تيغه هاي شعاعي كه جارو ها بطور افقي روي آن قرار مي گيرند.
4- جاروهاي كربني (ذغالي) (كه در نگهدارنده جارو قرار دارند) و بركموتاتور تكيه دارند و براي هدايت جريان از آرميچر (رتور) مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

موتور سنكرون پسماندیی

طرز كار اين موتور بستگي به وجود مداوم ميدان دوار مغناطيسي دارد . در نوع استاتور انشعابي استاتور دو سيم پيچي دارد كه هر دو بطور مداوم به منبع يكفاز وصلند ( چه در راه اندازه و چه در حالت عادي ) معمولاً از خاصيت چاكدار براي اين منظور استفاده مي شود و موتور پس ماند با قطب چاكدار خواهد بود . بهمين ترتيب ميتوان سيم پيچي استاتور را با خازن بكار برد كه موتور با قطب چاكدار خازني را خواهد داد .
واضح است كه درهر نوع مشروحه احتياجي به وسيله گريز از مركز نيست .

 


توجه !ارسال نظر


نظرات شما

اولین کسی باشید که نظر می دهید

تبلیغاتمطالب اخیر


◄ پروژه تبدیل فایل تصویری به صوتی با پایتون


◄ آموزش نصب پکیج یا کتابخانه به پایتون روش pip


◄ دانلود آموزش زبان ماشین و اسمبلی


◄ موتورهای الکتريکي


◄ نرم افزار کمک دانلود از یوتوب


◄ اموزش استخراج بیت کوین با برنامه CryptoTab


◄ تبدیل انواع ارز های دیجیتالی به تومن


◄ آموزش نصب بازی فورت نایت (fortnite) برای اندروید


◄ نصب کالی لینوکس بر روی اندروید


◄ تنظیم مک آدرس برای مودم تی پی لینک (Tp-link)


◄ تنظیم مک آدرس برای مودم دی لینک D-link(DSL-2740U)


◄ انتقال سایت از هاست (Host) به سرور مجازی (vps)


◄ 9 زبان برنامه نویسی جدید برای یادگیری در سال 2019


◄ مقایسه HTML 4 با HTML5


◄ مدیریت لاگ ها(Log)در لینوکس


◄ دانلود تحقیق ربات های تلگرام برای ارائه


◄ دانلود پروژه تحقیقاتی در مورد سایبورگ(Cyborg)


◄ فریز شدن(هنگ کردن) ناگهانی گوشی های اندروید یا آیفون


◄ حملات DDOS یا DOS + جلوگیری از حملات


◄ نحوه فکتوری ریست کردن(بازگردانی به حالت کارخانه)گوشی ها بدون داشتن رمز


◄ معماری کامپیوتر برای رشته مهندسی نرم افزار


◄ ماشین حساب ساده با زبان پایتون


◄ نرم افزار OPenGl و رسم چند شکل همراه با کد


◄ تحقیق در مورد رسانه های ذخیره سازی برای رشته نرم افزار


◄ گزارش کار آموزی رشته نرم افزار-شرکت نرم افزاری و سخت افزاری موبایل


◄ پروژه مطالعه،بررسی ومقایسه الگوریتم های فراابتکاری + به همره کدآمار سایت


بازدید امروز: 14

بازدید دیروز: 23

بازدید کل: 20373inranista|اینران ایستا

راه های ارتباطی


نماد اعتماد زرین پال